Σάββατο, 2 Αυγούστου 2008

ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

http://www.amazon.com/gp/reader/0393705196/ref=sib_dp_pt/102-7741976-2602523#reader-link

Adult Children of Parental Alienation Syndrome: Breaking the Ties that Bind (Norton Professional Book) (Hardcover)by Amy J. L. Baker (Author)

Δεν υπάρχουν σχόλια: