Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Απλοποιημένη μορφή επιλεγμένων άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Πρωτοκόλλων της.
Περίληψη
Οι κυβερνήσεις των κρατών‐μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης εργάζονται για
την ειρήνη και για μεγαλύτερη ενότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, στη βάση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Με αυτή τη Σύμβαση
αποφάσισαν να κάνουν τα πρώτα βήματα για να ισχυροποιήσουν πολλά από τα
δικαιώματα που περιλαμβάνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου.
Άρθρο 1 – Υποχρέωση σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Τα Κράτη πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι απολαμβάνουν τα δικαιώματα που
αναφέρονται σε αυτή τη Σύμβαση.
Άρθρο 2 – Το δικαίωμα στη ζωή
Το δικαίωμα στη ζωή προστατεύεται από το Νόμο.
΄Αρθρο 3 – Απαγόρευση των βασανιστηρίων
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σου κάνει κακό ή να σε βασανίσει. Ακόμη και αν βρεθείς υπό κράτηση, η ανθρώπινη αξιοπρέπειά σου πρέπει να γίνεται σεβαστή.
Άρθρο 4 – Απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων
Απαγορεύεται να σε μεταχειρίζονται σαν σκλάβο, ή να σου επιβάλλουν να εργάζεσαι καταναγκαστικά.
Άρθρο 5 – Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια
Έχεις το δικαίωμα να είσαι ελεύθερος. Αν σε συλλάβουν, έχεις το δικαίωμα να γνωρίζεις γιατί. Αν συλληφθείς, έχεις το δικαίωμα να περάσεις σε σύντομο χρόνο από δίκη, ή να αφεθείς ελεύθερος μέχρι να πραγματοποιηθεί η δίκη.
Το παρόν κείμενο συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας. Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται η απλοποιημένη μορφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μόνον. Το κείμενο αυτό της Ε.Σ.Δ.Α. εμπνέεται από την αντίστοιχη απλοποιημένη έκδοση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που παρήγαγαν η Διεθνής Αμνηστία και σχετικοί οργανισμοί. Κείμενα με νομική βάση αποτελούν η επίσημη
έκδοση της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Θεμελιωδών Ελευθεριών και τα
Πρωτόκολλά της.
2
Άρθρο 6 – Το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη
Έχεις το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη ενώπιον ενός δικαστή ανεξάρτητου και
αμερόληπτου.
Άρθρο 7 – Μη επιβολή ποινής χωρίς Νόμο
Δεν μπορείς να θεωρηθείς ένοχος για κάποια πράξη εάν κατά τη στιγμή εκείνη δεν υπήρχε νόμος που να την απαγόρευε.
Άρθρο 8 – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
Έχεις το δικαίωμα να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή σου, το σπίτι και η αλληλογραφία σου.
Άρθρο 9 – Ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
Έχεις δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, να λατρεύεις τη θρησκεία σου στο σπίτι και δημοσίως. Έχεις δικαίωμα να αλλάζεις τη θρησκεία σου αν το επιθυμείς.
Άρθρο 10 – Ελευθερία έκφρασης
Έχεις το δικαίωμα να λες και να γράφεις υπεύθυνα αυτό που πιστεύεις, να δίνεις και να παίρνεις πληροφορίες από άλλους. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει και την ελευθερία του Τύπου.
Άρθρο 11 – Ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι
Έχεις το δικαίωμα να παίρνεις μέρος σε ειρηνικές συνάξεις και να δημιουργείς ή ναπροσέρχεσαι σε ενώσεις, μεταξύ αυτών και σε συνδικαλιστικές ενώσεις.
Άρθρο 12 – Δικαίωμα στη σύναψη γάμου
Έχεις το δικαίωμα να συνάπτεις γάμο και να δημιουργείς οικογένεια
Άρθρο 13 – Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής
Εάν τα δικαιώματά σου καταπατούνται, μπορείς να προσφύγεις γι’ αυτό επισήμως στα δικαστήρια ή σε άλλα δημόσια σώματα.
Άρθρο 14 – Απαγόρευση των διακρίσεων
Έχεις αυτό το δικαίωμα ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός σου, το φύλο σου, τη γλώσσα, τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις ή την καταγωγή σου.
Άρθρο 15 – Παρέκκλιση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Σε περίπτωση πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου, μια κυβέρνηση μπορεί να κάνει πράγματα που μπορεί να αντιτίθενται στα δικαιώματά σου, όμως μόνον όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Ακόμη και τότε, οι κυβερνήσεις δεν επιτρέπεται, για παράδειγμα, αυθαίρετα να βασανίσουν ή να αφαιρέσουν τη ζωή ενός πολίτη.
Άρθρο 16 – Περιορισμοί στην πολιτική δραστηριότητα των αλλοδαπών
Οι κυβερνήσεις μπορούν να περιορίσουν την πολιτική δραστηριότητα των αλλοδαπών, ακόμη και εάν αυτό ερχόταν σε αντίθεση με τα Άρθρα 10, 11 ή 14.
3
Άρθρο 17 – Απαγόρευση της κατάχρησης των δικαιωμάτων
Καμία διάταξη της Σύμβασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπάτηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που η Σύμβαση περιλαμβάνει.
Άρθρο 18 – Όρια στη χρήση των περιορισμών των δικαιωμάτων
Τα περισσότερα δικαιώματα αυτής της Σύμβασης μπορούν να περιοριστούν από ένα γενικό νόμο με καθολική εφαρμογή. Τέτοιοι περιορισμοί επιτρέπονται μόνον εάν είναι απολύτως αναγκαίοι.
Άρθρα 19 – 51
Τα άρθρα αυτά εξηγούν πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Άρθρο 34 – Ατομικές προσφυγές
Εάν τα δικαιώματά σου τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτή τη Σύμβαση έχουν καταπατηθεί σε κάποιο από τα κράτη‐μέλη, θα πρέπει πρώτα να προσφύγεις σε όλες τις αρμόδιες εθνικές Αρχές. Εάν αυτό δεν αποδώσει, τότε θα πρέπει να προσφύγεις απ’ ευθείας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στο Στρασβούργο.
Άρθρο 52 – Έρευνες του Γενικού Γραμματέα
Εάν ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης το ζητήσει, μία κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει πώς η εθνική νομοθεσία της προστατεύει τα δικαιώματα που περιλαμβάνει αυτή η Σύμβαση.
Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου Αρ. 1 ‐ Προστασία της ιδιοκτησίας
Έχεις το δικαίωμα να σου ανήκει ιδιοκτησία και να χρησιμοποιείς την περιουσία σου.
Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου Αρ. 1 ‐ Δικαίωμα στην εκπαίδευση
Έχεις το δικαίωμα να πηγαίνεις σχολείο.
Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου Αρ. 1 ‐ Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές
Έχεις το δικαίωμα να εκλέγεις την κυβέρνηση της χώρας σου, σε ελεύθερες, μυστικές εκλογές.
Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου Αρ. 4 ‐ Ελευθερία κίνησης
Εάν βρίσκεσαι νομίμως σε μία χώρα, έχεις το δικαίωμα να μεταβείς και να διαμένεις όπου επιθυμείς μέσα σε αυτή.
Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου Αρ. 6 ‐ Απαγόρευση της θανατικής ποινής
Δεν μπορεί ένας πολίτης να καταδικασθεί σε θάνατο ή να εκτελεσθεί από το Κράτος.
Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου Αρ. 7 ‐ Δικαίωμα για έφεση, σε θέματα ποινικού δικαίου
Μπορείς να ασκήσεις έφεση σε ανώτερο Δικαστήριο, εάν έχεις καταδικασθεί για αξιόποινη πράξη.
4
Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου Αρ. 7 ‐ Αποζημίωση σε περίπτωση δικαστικής πλάνης
Έχεις το δικαίωμα σε αποζημίωση εάν έχεις καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη και αποδειχθεί ότι είσαι αθώος.
Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου Αρ. 12 ‐ Γενική απαγόρευση των διακρίσεων
Δεν μπορείς να υποστείς διακρίσεις από τις δημόσιες Αρχές στη βάση, για παράδειγμα, του χρώματος του δέρματός σου, του φύλου σου, της γλώσσας, των πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων ή της καταγωγής σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: