Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Η πατρότης στο Ευρωκοινοβούλιο από 'Πράσινους' και ΣΥΓΑΠΑ

Πολύ σημαντική ενέργεια:  http://www.greens-efa-service.org/webtv/index.html#
Ο ΣΥΓΑΠΑ συμμετείχε στο Ευρωκοινοβούλιο της ομάδας των πρασίνων για την γονεική ισότητα:
European Fathers Congress
A Greens/Efa initiative on paternity leave in the EU

Δεν υπάρχουν σχόλια: