Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Κάλαντα Χριστουγένννων, Θράκης


 ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
Κάλαντα Χριστουγέννων Θράκης
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΕΠΑΛΞΕΙΣ»
CHRIST IS BORN
Christmas Carols from Thrace Greece
Sung by"Traditional Choir "EPALXIS"
Christ is born,joy to the world,joy to the world,O young men.
Forty days and forty nights,The Panagia(Virgin Mary) labored.
She labored and pleaded,the Archangels, and the Hierarchs.
Oh Archangels and Hierarchs, go to Smyrna and bring back midwives.
Saint Marina and Saint Catherine,went to Smyrna to bring back midwives.
By the time they went and came back,Our Panagia(Virgin Mary)had given birth.
They put the baby in a swing and swung it back and forth,
they swung it and sang to it.
He shines like the sun and like a new moon,
like a new moon ,the young man.
Shine upon the head of this house,with his goods and his children.
With his goods and his children,and his good wife.

Δεν υπάρχουν σχόλια: