Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

ΓΟΝΕΑΣ: ΥΠΟΓΡΆΨΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ...

ΓΟΝΕΑΣ: ΥΠΟΓΡΆΨΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ...: Η κοινωνία αφουγκράστηκε και δικαίωσε τις αιτιάσεις όσον αφορά στα δικαιώματα του παιδιού και ιδίως αυτά των διαζευγμένων. Ένα εκατομμύρι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: