Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: Εορτασμός των 75 χρόνων από την ίδρυση του 2ου Συσ...

ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: Εορτασμός των 75 χρόνων από την ίδρυση του 2ου Συσ...: Τριήμερος πανηγυρικός εορτασμός των 75 χρόνων ζωής του Συστήματος μας. Γενέθλια με αίγλη αντίστοιχη της αίγλης της γέννησης του, τότε το...

Δεν υπάρχουν σχόλια: